جامعه بازرگانان ایران

سازمان مردم نهاد، غیر انتفاعی و مستقل جامعه حمایت از گسترش روابط بازرگانان ایرانی (جامعه بازرگانان ایران) در سال ۱۳۹۷ با اخذ مجوز از وزارت کشور تأسیس شد. جامعه بازرگانان ایران متشکل از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی و تجاری ایرانی است که در راستای تولید فکر و هم‌افزایی در جهت رفع موانع و استفاده بهینه از فرصت‌های اقتصادی و تجاری و توسعه پایدار، گسترش روابط مؤثر، همیاری در امور آموزشی و پژوهشی و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی گام بر می‌دارد.

ارتباط با جامعه بازرگانان ایران

جهت دریافت شرایط عضویت در جامعه بازرگانان ایران آدرس ایمیل خود را ثبت کنید.